grzywna warunkowo zawieszona

site
Blog o rybkach

Temat: wykonanie kary
Moj narzeczony w maju 2007 roku został zskazny na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata . Miał nadzór kuratorski i do zapłacenia 600 zł grzywny i kosztów sądowych rozłożonych do zapłaty na raty oraz rekąpesatę dla poszkodowanego w wyskokości 2000 zł. Dziś pzryszło nam zawiadomienie z sądu ze 11 grudnia nastąpi posiedzienie wykonawcze do zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej. do zapłaty zostało jeszcze dwie raty i faktem jest to ze nie zastała go kuratorka w domu dwa razy jak była ostatnio nic wiecej nie popełnił. Co mamy zrobić w...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=10892Temat: odwieszenie wyroku
Witam Dnia 4 maja 2005 miałem rozprawę, dostałem wyrok skazujący tj 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, dozór kuratora oraz grzywnę w wysokości 160 zł. Grzywny tej nie ... na dodatkowe koszty. Dnia 26.03.2007 dostałemwezwanie na posiedzenie, które odbędzie sie 12.04.2007 w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. Czy za niezapłacenie ww grzywny sąd może odwiesić mój wyrok??...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=3856


Temat: Czy grzywna skraca karę pozbawienia wolności
... że w razie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności ulega ona skróceniu o liczbę dni równą liczbie uiszczonych stawek dziennych grzywny orzeczonej na podstawie art. 71 §...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=8598


Temat: Odwieszenie warunkowo zawieszonej kary
  Witam 10 grudnia 2008 roku został skierowany przeciwko mnie akt oskarzenia z art.281 kk, zostałem skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, na karę grzywny w wysokości ... rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres lat 3 oraz grzywne w wysokosci 1290 zł( niezaplaciłem jej jeszcze ale mam zamiar to zrobic jak najszybciej) dostałem wczoraj wezwanie na 8.06 na posiedzenie w sprawie zarzadzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej czy sąd może mi odwiesic wyrok w przypadku gdy przed terminem rozprawy zaplacę grzywne, studiuje i mieszkam poza domem nie popełniłem innych czynów...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=106949


Temat: sankcja
... tę karę, która podlega efektywnemu wykonaniu (a więc niekoniecznie na poczet kary pozbawienia wolności, bywa że i np. na grzywnę jeżeli wykonanie kary pozbawienia wolności jest warunkowo zawieszone) Temat ten był...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=19487


Temat: chca mi odwiesic wyrok w zawieszeniu...
chca mi odwiesic wyrok w zawieszeniu...   Mam w nawiasach 10 miesiecy na 2lata za obrazanie policjanta na służbie:rolleyes:, a teraz ostatnio doszedla mi grzywna w wysokosci 1.000zl i do zapłaty 1.500 zl na zecz pokrzwdzonego sniszczylem mu auto taka kare mi dał prokurator. Grzywna mialem zaplacic w ciagu 2miesiecy nie zaplacilem a czas juz minoł.Pieniadze pokrzywdzonemu zaplacilem w calosci teraz chce napisac ... zarządzenie wykonania kary warunkowo-zawieszonej i pewnie chca mi odwieszic nawiasy:mad: to jest z Art. 75.§ 2.(Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.) spałacilem szkodde temu panu za auto...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=44851


Temat: zarzut o art.280kk a paragraf 60kkpkt4
stawek dziennych. A to czy ewentualnie kara będzie warunkowo zawieszona zależy od istnienia wyżej wskazanej pozytywnej prognozy resocjalizacyjnej na przyszłość. To, że Sąd nie zastosował względem Pana środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania nie ma żadnego przełożenia na to czy względem Pana będzie orzeczona np. kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania czy też nie. Po prostu niezastosowanie tymczasowego aresztowania było...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=8209


Temat: Recydywa
lat proby i oddaje pod dozor kuratora. IV Na podst art.33 par 2 kk wymierza oskarzonemu grzywne w wys 100 stawek dziennych po 20 zl kazda. V Na podst art. 63 par 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania (3miesiace 12.04-02.05) uznajac grzywne jako uiszczona w calosci. VI Na podst.art.624 par 1 kpk zwalnia oskarzonego od ... mu kare 2 na 5 lat proby. II na podstawie art.70 par 1 pkt 1 kk wykonanie wymierzonej oskarzonemu w pkt.2 kary pozbawienia wolnosci warunkowo zawiesza na okres 5 lat. III na podst. art. 71par 1 kk z zw. z art33 par 1 i 3 kk wymierza oskarzonemu kaer grzywny w wys 20 stawek dziennych, okreslajac stawke stawke w wys 40zl kazda ... zarzadzic wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolnosci, orzeczonej wyrokiem sadu erjonowego z dnia xx.11.2005 II na podstawie art.63 par 1 kk na rzecz orzeczonej kary pozbawienia wolnosci zaliczyc okres...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=99161All right reserved.
©